Lördagen den 2 december 2023

Servicepunkt Fliseryd

Välkommen till Servicepunkt Fliseryd

Servicepunkt Fliseryd är ett samarbetsprojekt mellan Fliseryds Sockens Samhällsförening, Mönsterås kommun, ICA Nära butiken och fastighetsägarna.

Servicepunkt Fliseryd är

  • En samlings- och träffpunkt med enklare café där man kan träffas och trivas.
  • En plats där man kan utnyttja lånedator för betaltjänster, information mm.
  • En plats där man kan ta del av kommunal information, e-tjänster, turism mm.

Om det är något Du behöver hjälp med kan Du kontakta ICA Nära butikens personal.

Kaffet kostar 10 kr/kopp.
Fikabröd köper Du i butiken.

Vi arbetar för att vidareutveckla servicepunkten. Samhällsföreningen tar därför gärna emot synpunkter och idéer om hur vi tillsammans kan förbättra servicen och göra det trivsammare att leva och bo i Fliseryd.

Hör gärna av Dig till personalen i butiken eller samhällsföreningens ordförande Lars Tyrberg, tel 0491-92058 eller 070-3477924, e-post lars.tyrberg@telia.com.

Investeringarna i lokalerna har finansierats genom bidrag från Regionförbundet i Kalmar län och Häradssparbanken Mönsterås. Driften av verksamheten, som leds av en styrgrupp bestående av representanter för samhällsföreningen, kommunen, ICA Nära butiken och fastighetsägarna, finansieras av Mönsterås kommun.

 

Servicepunkten invigdes fredagen den 2 maj 2014 av kommunalrådet Roland Åkesson assisterad av butiksägaren Anu Hagstedt, Regionförbundets ordförande Lars Blomberg, Häradsparbankens VD Stefan Ohlson och Samhällsföreningens ordförande Lars Tyrberg.