Lördagen den 2 december 2023

Avgifter

Medlemsavgiften i samhällsföreningen är

50 kr per person eller 100 kr per familj.

Avgiften kan sättas in på föreningens bankgirokonto 494-9731. Glöm inte att ange inbetalare.